สมัครเรียน

การสมัครเรียน

1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล หรือ จุดรับสมัคร
2. สมัครทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 02-300-0747
3. สมัครจากเว็บไซต์ของทางโรงเรียน  
(ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)  และ  (ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่นี่)
4. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี  

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  : สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี  :  คุณสุธา ผาโสม    เลขที่บัญชี  :  418 - 1 - 2423 - 87  หรือ
  • ธนาคารกสิกรไทย : สาขาบิ๊กซี หัวหมาก   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี  :  คุณสุธา ผาโสม    เลขที่บัญชี  :  970 - 2 - 0651 - 08
  • หรือส่งธนาณัติในนาม  :  คุณสุธา  ผาโสม สั่งจ่าย ปณ.คลองจั่น นำไปรษณีย์ด่วน หรือธนาณัติออนไลน์ มาที่
    โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล เลขที่ 181  ซอยรามคำแหง 24/5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • ยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร และสามารถผ่อนชำระกับบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร

(พร้อมแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่เบอร์ 02-300-0747) โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน / ใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง

หลักฐานการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์จากคลีนิกเวชกรรม จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 17 - 35 ปี และไม่จำกัดอายุสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนเพื่อทำงานอิสระ หรือดำเนินธุรกิจส่วนตัว
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6
หรือเทียบเท่า (กศน. ม.3 , ม.6) , ปวช. , ปวส. , อนุปริญญา , ปริญญาตรี
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย


เครื่องแบบนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530